• zaterdag 30 november
 • 09:30 - 12:30
 • Cultureel Centrum Cascade
  Hoge Kade 50
  3341 BE
  Hendrik Ido Ambacht
 • € 25,00
 • Klassikaal / Groep, Dagdeel
 • Gericht op Verenigingsvrijwilligers
 • Vrijwilligers
 • Log in om in te schrijven

De Verenigingscompetitieleider (VCL) is de persoon binnen de vereniging die de competitiedeelname en -organisatie leidt. Hij of zij meldt o.a. de competitieteams aan bij de KNLTB, is eindverantwoordelijk voor een ordelijk verloop tijdens een competitiedag en voor juiste en snelle verwerking van de competitieresultaten. Een VCL is verplicht bij het spelen van de KNLTB competitie.

Als je VCL wil worden, moet je de VCL cursus volgen. In deze cursus leer je alles over het competitiereglement en geven we je praktische tips voor de organisatie van de competitie.De VCL basis cursus bestaat uit een online- en klassikaal gedeelte. Ongeveer drie weken voor de cursus ontvangt de cursist inloggegevens voor Cumlaude Learning (elektronische leeromgeving). De cursist is verplicht zich goed op de klassikale cursus voor te bereiden, middels de basistrainingsmodule op Cumlaude Learning. De basistrainingmodule heeft als belangrijkste doel kennis bij te brengen en daarnaast het niveau van de cursist in te schalen.

Het klassikale gedeelte van de cursus duurt slechts één dagdeel (meestal een avond) en moet verplicht gevolgd worden. Tijdens de cursus wordt ingegaan op de taken en bevoegdheden van de VCL vóór, tijdens en na de speeldagen, waarbij er een nauwkeurige afbakening tussen de verantwoordelijkheden van de VCL en die van de aanvoerder is. Tevens wordt ingegaan op zaken uit het Competitie Reglement (CR), zodat men een duidelijk aanspreekpunt wordt voor competitieaangelegenheden.

Daags na afloop van de bijeenkomst ontvangt de cursist informatie over de VCL eindtoets welke met positief resultaat afgerond dient te worden via Cumlaude Learning. De eindtraining kan op eigen tempo, echter wel binnen een maand na het klassikale gedeelte, thuis worden gemaakt en heeft tot doel te testen of de cursist de gewenste kennis in huis heeft om de taak van VCL voor zijn vereniging uit te voeren.