• dinsdag 03 december
 • 19:00 - 22:00
 • Papendal
  Papendallaan 3
  6816 VD
  Arnhem
 • € 200,00
 • Workshop, Meerdaags
 • Gericht op Verenigingsvrijwilligers
 • Tennisleraren Vrijwilligers
 • Inschrijven

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

Seksuele intimidatie en/of ander ongewenst gedrag is geen nieuw begrip meer in Nederland. Ook binnen de sport komt het voor. Al snel denken we hierbij aan jonge sporters die slachtoffer zijn geworden van volwassen begeleiders. Maar het komt ook voor tussen sporters onderling, of tussen begeleiders.

De rol van Vertrouwenscontactpersoon (VCP) is in het leven geroepen om binnen een vereniging of bond een eerste aanspreekpunt te hebben. De VCP is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Daarnaast adviseren en stimuleren ze hun vereniging of bond om preventieve maatregelen te nemen. VCP-ers hebben een dubbele taak: de weg wijzen wanneer er vragen zijn en meedenken over preventie. Zij fungeren als eerste opvang voor leden met een klacht. Alle facetten van deze rol komen aan bod in deze scholing.

De scholing is bedoeld voor professionals en vrijwilligers binnen bonden en verenigingen. Een VCP moet onafhankelijk zijn en mag derhalve geen bestuursfunctie hebben. Deelnemers aan de scholing hebben een leeftijd van minimaal 25 jaar en HBO denkniveau.

Tijdens de training wordt aandacht besteed aan de positie die de VCP inneemt wanneer er sprake is van ongewenst gedrag. Hoe wordt iemand opgevangen die iets komt melden of vragen, waar kan een beschuldigde terecht en hoe kan een bestuur ondersteund worden wanneer er een melding is of als zij preventiebeleid willen ontwikkelen. Er wordt ingegaan op de verwijzingen die mogelijk zijn. De scholing is niet alleen theoretisch, maar ook praktisch. Zo worden er praktische gesprekstechnieken geoefend. Al met al een veelzijdige scholing waarin de verschillende kanten van het werk van de VCP worden toegelicht en geoefend. De scholing wordt afgesloten met een certificaat van NOC*NSF Academie voor Sportkader.

De bijscholing betreft een online module (30 min. vooraf) en 1 à 2 dagdelen van in totaal 6 uur. De organisator van de bijscholing is het NOC*NSF.

Voor het succesvol afronden van deze bijscholingen verdient de deelnemer 6 PO-Punten.

De kosten van de bijscholing ‘Vertrouwenscontactpersoon (VCP)’ zijn €200,-.

LET OP: Dit is een meerdaagse bijscholing. De bijscholing is verdeeld in 2 aparte dagdelen. Dagdeel 1 vindt plaats op dinsdag 3 december van 19:00 tot 22:00. Dagdeel 2 vindt plaats op woensdag 11 december van 19:00 tot 22:00.

Inschrijven kan via het volgende webadres: https://sportopleidingen.nl/sportopleidingen/84-vertrouwenscontactpersoon-vcp