• dinsdag 10 december
 • 09:30 - 12:30
 • Tennispark Molenbeke
  Vosdijk 32
  6824BB
  Arnhem
 • € 40,00
 • Workshop, Dagdeel
 • Gericht op Leraar met B-licentie, Leraar met A-licentie, Leraar met C-licentie
 • Tennisleraren
 • Inschrijven

Het mooiste gedeelte van het trainerschap is het zoeken naar “bewegingen” die door de speler zelf worden gemaakt. Deze “eigen” bewegingen hoeven niet altijd van motorische aard te zijn maar kunnen bijvoorbeeld ook betrekking hebben op visie en spelopvatting, samen vormen ze het Tennis-DNA. De bijscholing richt zich op het ontdekken van deze bewegingen en deze onbewust te laten uitvoeren. De cursist krijgt handgrepen die het mogelijk maken om de lichaamseigen bewegingen op te sporen zowel binnen de privétraining als binnen de groepstraining en deze te verwerken in didactische werkvormen.

In het praktijk gedeelte gaat de trainer:

 1. Leren hoe hij de “lichaamseigen-”beweging ontdekt.
 2. Een trainingsklimaat creëren waarbij de speler “los” zal gaan waardoor hij eerder zijn “lichaamseigen-”beweging zal laten zien.
 3. Verdiepen in “lichaamseigen-”bewegingen d.m.v. onderwerpen/aspecten die door trainers tijdens de workshop worden aangedragen.
  De verdieping wordt gemaakt door didactische werkvormen te laten zien met een methodische opbouw van niveau rood tot niveau 6 / 7 en deze door de aanwezige trainers te laten ervaren en onderling samen hierover inzichten uitwisselen binnen de privétraining en groepstraining tijdens het praktijkgedeelte op de baan.

Docent
De docent van deze bijscholing is Han Hakkens.

Permanente Ontwikkeling punten & praktisch
Met het bijwonen van deze bijscholing zijn 4 PO-punten te verdienen.
De kosten van deze cursus bedragen € 40,-

Graag een half uur voor de start van de bijscholing aanwezig zijn en neem tenniskleding en een racket mee.